Wij zijn Cruon, een beveiligingsbedrijf in Groningen, gespecialiseerd in surveillancewerkzaamheden in bredere zin van het woord en werkzaam in Noord-Nederland. Een jong bedrijf nog, in 2014 opgericht. Toen met 23 medewerkers en nu gegroeid naar zo’n 90 medewerkers met ruim 35 surveillancevoertuigen op de weg. De omvang van de organisatie is prima op het takenpakket toegesneden.

Onze medewerkers hebben hun wortels in het noorden van het land. Cruon kent de lokale cultuur en de mentaliteit waar de sleutelwoorden nuchter, praktisch en duidelijk van toepassing zijn.

Zo gaan wij binnen de organisatie ook met elkaar om. Onze medewerkers kennen hun verantwoordelijkheid en gaan daar gepast mee om. Er heerst een praktische ‘handen uit de mouwen’ sfeer en we hebben geen onnodige managementlagen. We proberen de organisatie een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Man, vrouw, geaardheid en/of afkomst, bij ons kan iedereen zichzelf zijn.

surveillance auto beveiligingsbedrijf Cruon

beveiligingsbedrijf Cruon BV

Maatschappelijk betrokken beveiligingsbedrijf

Wij voelen ons verbonden met de maatschappij. Wij dragen als beveiligingsbedrijf een steentje bij aan een duurzamere samenleving. Een deel van ons voertuigenbestand is inmiddels elektrisch. Diverse elektrische auto’s, scooters en fietsen hebben hun (her)intrede gedaan. Duurzaamheid betekent voor ons ook de zorg voor een duurzame verbondenheid met onze medewerkers.

 

Marktleider in Noord-Nederland

Doelstelling is een excellente dienstverlening met de focus op mobiele surveillance. Gewoon doen waar je goed in bent, volgens het ‘schoenmaker hou je bij je leest’ principe, en constant aan verbetering blijven werken. Dat lukt. Cruon is inmiddels uitgegroeid tot marktleider van Noord-Nederland en heeft meer dan 1000 klanten. Cruon verzorgt de beveiliging van bedrijven, particulieren, instellingen en overheden. Daarbij werken wij, zo nodig, samen met (inter)nationale spelers op beveiligingsgebied en met alle Nederlandse meldkamers.

 

Cruon ontzorgt

Wij hechten aan een goed contact met onze klanten. Alleen door over en weer te weten wat elkaars wensen en mogelijkheden zijn, kunnen we het gewenste maatwerk leveren. Cruon ontzorgt en u kunt zich op uw eigen werkzaamheden richten.

 

We ‘wonen’ in de stad Groningen. Met onze naam hebben we geprobeerd de verbinding met Groningen, zijn omgeving en zijn bewoners te leggen. Door de eeuwen heen heeft Groningen veel namen gehad, mede afhankelijk van de ‘bezetters’ van het moment. Gronique en Gruon zijn daar voorbeelden van. Zo zijn wij tot de keuze voor Cruon gekomen, een verbastering van Gruon.